Kredyty i dotacje

 • DSC02354 (Copy)

  Program PROSUMENT 2 – dotacja + kredyt na instalacje OZE

  Ponownie można skorzystać z preferencyjnego finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

  W dniu 16.10.2017 r. BOŚ Bank rozpoczął przyjmowanie wniosków na EKOkredyt Prosument II.

  Warunki:

  do 30% dofinansowania wraz z pożyczką do 100%.

  Oferta skierowana jest do:

  • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
  • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

  […]

 • projektparasol

  Podkarpackie – Rozwój OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

  Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”skierowany jest do mieszkańców gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasta Łańcut, Miasta Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn – członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. […]

 • pvt2

  Podkarpackie – program „Przyjazny Dom”

  Przyjazny Dom – program WFOŚiGW w Rzeszowie – jest ofertą dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego. […]

 • Holzhaus

  Kieleckie – II edycja programu mającego na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

  WFOŚiGW w Kielcach ogłosił II Edycję programu: “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” . […]

 • Einfamilienhaus mit Photovoltaikanlage

  Lubelskie – EKODOM kolejny nabór wniosków

  WFOŚiGW w Lublinie ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach programu EKODOM na dofinansowanie inwestycji  z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych. […]

 • Palms with a tree growng from pile of coins

  Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych.

  Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. […]

 • chauffage_2013_04

  Dofinansowania NWOŚiWG na modernizację/wymianę źródeł ciepła

  NWOŚiWG poinformował, że od 10.07.2015 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie w ramach programu PL04.

  Program skierowany jest do przedsiębiorstw produkujących ciepło. […]

 • Solar panels on the roof of the house

  BOŚ wznowił przyjmowanie wniosków o przyznanie EKOkredytu Prosument

  Od 7 lipca  2015 r. bank BOŚ wznowił przyjmowanie wniosków o przyznanie EKOkredytu Prosument. Do 31 lipca 2015 r. wnioski będą przyjmowane na starych zasadach.

 • solar panel

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

  Umowa między Ministerstwem Środowiska a NFOŚiGW w sprawie wdrażania unijnego Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” będzie zawarta w ciągu miesiąca – poinformował w czwartek 22.01.2015 r Minister Środowiska Maciej Grabowski w rozmowie z PAP. […]

 • Facture EDF

  Dla kogo również dofinansowanie?

  Zgodnie z zasadami określonymi w Programie priorytetowym NFOŚiGW dotyczącym dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych (45%) dofinansowanie dotyczy również instalacji wykonanych w domkach rekreacyjnych lub letniskowych. […]

 • Einfamilienhaus zeichnung

  Powierzchnia kolektora a dofinansowanie

  Od 01.10.2013 wielkość dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych wyliczana jest na podstawie powierzchni czynnej (apertury) zainstalowanych kolektorów słonecznych. Poprzednio pod uwagę brana była powierzchnia całkowita. […]

 • Businessman attracts money with a large magnet

  Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych

  Według informacji uzyskanych w dniu 21.11.2013 r. w kilku bankach spółdzielczych środki przeznaczone na finansowanie kredytów z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych w 2013 roku uległy wyczerpaniu. […]

 • hand holding coins

  Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do nowo instalowanych układów kolektorów słonecznych produkujących energię cieplną na potrzeby gospodarstw domowych.

  Pieniądze przekazywane są za pośrednictwem banków i pokrywają 45% kosztów zakwalifikowanych jako niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia instalacji kolektorów słonecznych. Górną granicę tych kosztów określa suma powierzchni czynnej zastosowanych kolektorów słonecznych. Warunkiem otrzymania pieniędzy z dotacji jest zastosowanie kolektorów słonecznych oraz innych elementów instalacji zgodnych z wytycznymi NFOŚiGW. […]

 • Spełnianie marzeń

  Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do nowo budowanych domów energooszczędnych.

  Pieniądze przekazywane są za pośrednictwem banków, a ich wartość wynosić może nawet 50.000 zł. […]