Aktualności

 • Solar panels on the roof of the house

  Warunki programu PROSUMENT

  Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT.

  Będzie on wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł. […]

 • 804958_95508664

  Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie OZE

  W dniu 24 lutego 2014 r. na XLII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała w sprawie dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”. […]

 • lublin_tn_im000132

  Rozwój OZE w województwie lubelskim

  Województwo Lubelskie, jako jedno z pierwszych opracowało i opublikowało program dotyczący rozwoju OZE w regionie. W warunkach znacznego udziału rolnictwa w gospodarce regionu, władze ze szczególnym zaangażowaniem podchodzą do zagadnień dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego. […]

 • Facture EDF

  NFOŚiGW publikuje Przewodnik

  Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazał się “Przewodnik po programach priorytetowych 2014”. Publikacja stworzona przez NFOŚiGW, to swoisty skrót oferty programowej na rok 2014. […]