Aktualności

  • lublin_tn_im000132

    Rozwój OZE w województwie lubelskim

    Województwo Lubelskie, jako jedno z pierwszych opracowało i opublikowało program dotyczący rozwoju OZE w regionie. W warunkach znacznego udziału rolnictwa w gospodarce regionu, władze ze szczególnym zaangażowaniem podchodzą do zagadnień dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego. […]

  • Facture EDF

    NFOŚiGW publikuje Przewodnik

    Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazał się “Przewodnik po programach priorytetowych 2014”. Publikacja stworzona przez NFOŚiGW, to swoisty skrót oferty programowej na rok 2014. […]